Τί είναι το format;

Το format - Διαμόρφωση Δίσκου στα Ελληνικά - είναι μια διαδικασία η οποία διαμορφώνει τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, διαγράφοντας όλα τα δεδομένα που υπάρχουν (προγράμματα, αρχεία, λειτουργικό) σε αυτόν και επαναφέροντάς τον σε μια κατάσταση “tabula rasa”, έτσι ώστε να είναι έτοιμος να «ξαναδεχθεί» τα καινούργια δεδομένα. Κατά την διάρκεια του format διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα αρχεία του δίσκου και η επαναφορά τους είναι αδύνατη.