Έχω ήδη ένα αντιβιοτικό πρόγραμμα στον Η/Υ μου. Θα έχω καλύτερη προστασία εάν εγκαταστήσω και 2ο αντιβιοτικό;

Σε καμία περίπτωση δεν εγκαθιστούμε 2ο αντιβιοτικό πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία του Η/Υ και τελικά δεν θα είχες σωτή προστασία. Γι' αυτό το λόγο επιλέγουμε ένα καλό και αξιόπιστο αντιβιοτικό, το εγκαθιστούμε, το κρατάμε ενημερωμένο και ενεργό και είμαστε ήσυχοι!!!